Συνδυασμοί layouts

Τα layouts μπορούν να διαδέχονται το ένα το άλλο αυτόνομα ή και να συνδυάζονται μεταξύ τους με τρόπο ώστε να μοιάζουν ότι είναι μέρη ενός μεγαλύτερου συνεχούς layouts. Αυτό επιτυγχάνεται κάνοντας ένα layout compact ή/και combine with next. Κάνοντας ένα layout compact αυτό δεν έχει πλέον καθόλου εσωτερικά paddings, ενώ κάνοντας ένα layout combine with next αυτό δεν έχει πλέον διάκενα ή άλλα διαχωριστικά από το επόμενό του layout.

Unknown layout: «single_column_text»

Illi enim inter se dissentiunt. Ex rebus enim timiditas, non ex vocabulis nascitur. Hoc non est positum in nostra actione. At multis se probavit. Ea possunt paria non esse.

Unknown layout: «two_columns_text»

Unknown layout: «three_columns_text»

Στη συνέχεια έχουμε δύο layouts, τα οποία είναι είναι full width layouts και τα δύο, περιέχουν ακριβώς την ίδια εικόνα, όμως μόνο το δεύτερο είναι ένα compact layout.

aaaaa

Και τώρα ακολουθεί το compact layout! Δεν έχει καθόλου εσωτερικά οριζόντια ή κατακόρυφα διάκενα (paddings).

aaaaa