Μια σελίδα χωρίς layouts

Όταν μια σελίδα δεν έχει κανένα layout τότε μπορεί να έχει μόνο το κεντρικό, το main layout, δηλαδή το content που εισάγεται στον TinyMCE by default στο WordPress. Ακόμη και αυτό είναι ένα layout, όπως όλα τα άλλα, άλλωστε. Πρακτικά ισοδυναμεί με ένα μονόστηλο layout κειμένου, μέσα στο οποίο μπορούμε να κάνουμε ό,τι γνωρίζουμε να κάνουμε ήδη στο κείμενο μιας οποιαδήποτε εγκατάστασης WordPress.