Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών

Την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016, ενημερωτική ομιλία από το "Άλμα Ζωής" στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Ομιλητές:

  • Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, Χειρουργός, Επιμελητής Κλινικής Μαστού "ΡΕΑ"
  • Ελένη Λέκα, Κοινωνική Λειτουργός του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού "ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ"
  • Έλυα Κούρεντα, εκπαιδευμένη Εθελόντρια του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού "ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ"