Απολογισμός Online Workshop Ασθενών - Εργασιακή Επανένταξη μετά τον Καρκίνο του Μαστού: Ανάγκες, Εμπόδια, Προτάσεις

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» διοργάνωσε την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 Online Workshop για γυναίκες με καρκίνο μαστού με θέμα: «Εργασιακή Επανένταξη μετά τον Καρκίνο του Μαστού: Ανάγκες, Εμπόδια, Προτάσεις».

Η διοργάνωση του online workshop ασθενών έχει σαν βασικούς στόχους:

  • Την αναγνώριση και ανάδειξη των αναγκών των ασθενών με καρκίνο μαστού σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των εργασιακών τους δικαιωμάτων και τις πολιτικές διαχείρισής τους
  • Tη διερεύνηση των εμποδίων που παρεμβαίνουν στη διατήρηση της εργασιακής σχέσης – θέσης της ασθενούς, καθώς και των επιπτώσεων που μπορεί να υπάρχουν στην εργασιακή επανένταξή της
  • Την εξεύρεση τρόπων για τη βέλτιστη αντιμετώπιση των εργασιακών συνθηκών που μπορεί να αντιμετωπίζει μια γυναίκα με εμπειρία καρκίνου μαστού και την ουσιαστική υποστήριξή της σε ό,τι αφορά σε εργασιακά θέματα
  • Την ενδυνάμωση των ασθενών σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση τους

Τα θέματα πάνω στα οποία εργάστηκαν οι ομάδες αφορούν:

  • Στις ανάγκες που προέκυψαν μετά τη διάγνωση σε σχέση με την εργασία
  • Στα εμπόδια που αφορούν σε εργασιακά θέματα
  • Σε καλές πρακτικές, ιδέες-προτάσεις για ομαλότερη εργασιακή επανένταξη και παράγοντες διευκόλυνσης

Στο online workshop συμμετείχαν 18 γυναίκες με εμπειρία καρκίνου μαστού, μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου «Άλμα Ζωής».  Οι συμμετέχουσες εργάστηκαν σε τρεις ομάδες και  -μέσω της προσωπικής τους εμπειρίας- αναφέρθηκαν στις ανάγκες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες με εμπειρία καρκίνου μαστού κατά την επανένταξή τους στο εργασιακό περιβάλλον και κατέθεσαν τις δικές τους προτάσεις προς βελτίωση των συνθηκών. Ολοκληρώνοντας, οι ομάδες συγκεντρώθηκαν και, μέσα από γόνιμο διάλογο, κατέληξαν σε χρήσιμα συμπεράσματα και προτάσεις για την ομαλότερη εργασιακή επανένταξη ή παραμονή στην εργασία.

Συμπεράσματα Οnline Workshop

Μέσα από τις ομάδες εργασίες αναδείχθηκε η ανάγκη των γυναικών με καρκίνο μαστού για ολοκληρωμένη και έγκυρη ενημέρωση, από τη στιγμή της διάγνωσής τους, σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα (αναρρωτικές άδειες, κ.α.). Επιπλέον, αναφέρθηκε ως εξαιρετικά σημαντική τόσο η δυνατότητα παροχής ευέλικτου ωραρίου εργασίας κατά τη διάρκεια των θεραπειών, που επιτρέπει στις γυναίκες που το επιθυμούν να μη σταματούν να εργάζονται για όσο διάστημα βρίσκονται σε θεραπεία, όσο και η ανάγκη για παροχή μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος ανάρρωσης πριν από την επιστροφή τους στα εργασιακά τους καθήκοντα. Τέλος, ιδιαιτέρως σημαντική θεωρείται η ανάγκη για διατήρηση του ποσοστού αναπηρίας σε γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο μαστού.

Σχετικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες με εμπειρία καρκίνου μαστού κατά τη διαδικασία εργασιακής επανένταξης, οι συμμετέχουσες  ανέφεραν ότι τα πιο συχνά αφορούν στην έλλειψη πληροφόρησης και ενημέρωσης για τα δικαιώματα των ασθενών καθώς και στην έλλειψη θεσμοθετημένου και οργανωμένου πλαισίου που να καλύπτει τις ανάγκες τους (μειωμένο ωράριο -με εξαίρεση τον δημόσιο τομέα-, δυνατότητα απαλλαγής από συγκεκριμένα καθήκοντα, όρων προστασίας στις συμβάσεις εργασίας, διατήρηση θέσης εργασίας, προστασία των προσωπικών δεδομένων κ.α.).  Παράλληλα, ως βασικό εμπόδιο θεωρείται και η πολυπλοκότητα των διαδικασιών που απαιτούνται σε σχέση με τους ασφαλιστικούς φορείς και τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Τέλος, το στίγμα της ασθένειας εξακολουθεί σταθερά να αποτελεί μια βασική δυσκολία στη διαδικασία επανένταξης στον εργασιακό χώρο.

 Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» σκοπεύει να  αξιοποιήσει τα αποτελέσματα για περαιτέρω δράσεις υποστήριξης των ασθενών με καρκίνο του μαστού.

 

Το online workshop πραγματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη