Αίτημα ασφαλιστικής κάλυψης της ψηφιακής μαστογραφίας και του γονιδιακού ελέγχου

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος "Αλμα Ζωής" διεκδικεί την ένταξη της ψηφιακής μαστογραφίας και της εξέτασης γονιδιακού ελέγχου BRCA1,2, στην κατηγορία εκείνων των εξετάσεων που συνταγογραφούνται.

Σας κοινοποιούμε την επιστολή που στείλαμε προς τον Πρόεδρο του Κ.Ε.Σ.Υ.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ. 14453

Προς: τον Πρόεδρο του Κ.Ε.Σ.Υ, κύριο Παναγιώτη Σκανδαλάκη

Θέμα: Αίτημα του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού "Αλμα Ζωής" για την ασφαλιστική κάλυψη της ψηφιακής μαστογραφίας και της εξέτασης του γονιδιακού ελέγχου BRCA1, BRCA2.

Αγαπητέ κύριε Σκανδαλάκη,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στη μεγάλη προστιθέμενη αξία τόσο της ψηφιακής μαστογραφίας όσο και της εξέτασης του γονιδιακού ελέγχου BRCA1, BRCA2, ιατρικά και κοινωνικά, και να ζητήσουμε την αρωγή σας στην προσπάθειά μας για την ένταξή τους στην κατηγορία εκείνων των εξετάσεων που συνταγογραφούνται από την Πολιτεία, κρίνοντας ότι τα οφέλη αυτών τόσο για τις ίδιες τις ασθενείς όσο και για την εθνική οικονομία και τα ασφαλιστικά ταμεία θα είναι σημαντικά.

Πιο συγκεκριμένα:
Α) Ψηφιακή Μαστογραφία
Με την ψηφιακή μαστογραφία, τη σύγχρονη δηλαδή τεχνολογικής εξέλιξης της καθιερωμένης αναλογικής μεθόδου, αυξάνονται οι πιθανότητες εντοπισμού του καρκίνου του μαστού σε αρχικό στάδιο και κατ' επέκταση των δυνατοτήτων η ασθένεια να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά, προσφέροντας την ευκαιρία μιας φυσιολογικής ζωής στις γυναίκες που νοσούν και περιορίζοντας παράλληλα σε σημαντικό βαθμό την οικονομική και όχι μόνο επιβάρυνση των δημόσιων αλλά και των οικείων τους σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τη χώρα.

Με δεδομένο ότι τα νέα περιστατικά που καταγράφονται κάθε χρόνο στη χώρα μας υπολογίζονται, κατά προσέγγιση στα 4.500, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 25% των περιπτώσεων καρκίνου που εμφανίζονται στις Ελληνίδες, σύμφωνα με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, και ότι οι γυναίκες που υποβάλλονται σε προληπτικό έλεγχο με ψηφιακή μαστογραφία έχουν θνησιμότητα 4,7%, ενώ σε όσες δεν υποβάλλονται σε μαστογραφία το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 56% σύμφωνα με την ίδια πηγή, γίνεται κατανοητή η αξία και η επιτακτική ανάγκη της δωρεάν παροχής της συγκεκριμένης εξέτασης, τα βασικά πλεονεκτήματα της οποία έναντι της αναλογικής, σύμφωνα με την "Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας" είναι τα εξής:

1) Η εξέταση διαρκεί σχεδόν το μισό χρόνο,
2) επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της δόσης της ακτινοβολίας στην ασθενή,
3) λαμβάνονται εικόνες υψηλής ανάλυσης που αυξάνουν τη διαγνωστική πληροφορία και συντελούν στην πρώιμη διάγνωση καρκίνου του μαστού σε πολύ πιο αρχικό στάδιο,
4) η ψηφιακή εικόνα μπορεί να υποστεί επεξεργασία από τον ιατρό, βελτιώνοντας την αντίθεση, φωτεινότητα, να προβεί σε μεγέθυνση της βλάβης κλπ, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις άσκοπες επαναλήψεις, αποφεύγοντας δηλαδή τη λήψη πρόσθετης ακτινοβολίας αλλά και επιπρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης,
5) αποθηκεύεται ηλεκτρονικά και διατηρείται αναλλοίωτη η εικόνα για πολλά χρόνια ούσα κατ'αυτόν τον τρόπο ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη για ενδεχόμενη συγκριτική μελέτη στο μέλλον,
6) παρέχει τη δυνατότητα χρήσης υπολογιστικά υποβοηθούμενης διάγνωσης (computed aided diagnosis - CAD), ενός εξαιρετικά χρήσιμου εργαλείου στην υπηρεσία των ακτινολόγων,
7) έχει καλύτερη διαγνωστική ικανότητα και ιδιαίτερα στις νέες γυναίκες, στις μικροαποτιτανώσεις, στους πυκνούς μαστούς, λιγότερη πίεση του μαστού την ώρα της εκτέλεσης.

Τούτων δοθέντων γίνεται σαφές ότι η ψηφιακή μαστογραφία συμβάλλει στην καλύτερη απεικόνιση της νόσου και στην έγκαιρη διάγνωση αυτής έτσι ώστε:

α) να είναι μικρότερες οι χειρουργικές επεμβάσεις,
β) λιγότερες οι συμπληρωματικές θεραπείες και
γ) να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρημάτων για τα ασφαλιστικά ταμεία, το κράτος αλλά και τις ίδιες τις ασθενείς, καθώς εκείνες δεν θα χρειαστεί να υποβληθούν σε πολυδάπανη νοσηλεία ενώ παράλληλα δεν θα παροπλιστούν εργασιακά παραμένοντας στο ενεργό εργασιακό δυναμικό της χώρας με ό,τι θετικό αυτό συνεπάγεται όπως η συνέχιση της καταβολής των ασφαλιστικών τους εισφορών, η αποφυγή πρόωρων συνταξιοδοτήσεων λόγω ασθενείας και λήψης επιδομάτων ασθενείας κ.α.

Κλείνοντας θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η ψηφιακή μαστογραφία τόσο έναντι της αναλογικής όσο και της πλέον πρόσφατης ψηφιοποιημένης σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη στη Γαλλία από τους ερευνητές Seradour B., Heid P., Esteve J., την περίοδο 2008-2010 σε δείγμα 160.000 μαστογραφιών η οποία κατέδειξε ότι τα ποσοστά ανίχνευσης καρκίνου του μαστού ήταν υψηλότερα για την ψηφιακή μαστογραφία (0,71% έναντι 0,66% για την κλασσική και 0,55% για την ψηφιοποιημένη μαστογραφία).

Β) Γονιδιακός Έλεγχος
BRCA1, BRCA2
Η κληρονομική μορφή του καρκίνου του μαστού/ωοθηκών αποτελεί το 5-10% των 4.500 χιλιάδων νέων περιστατικών καρκίνου του μαστού που, όπως προαναφέραμε, εμφανίζονται ετησίως στη χώρα μας και συνδέεται με μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1, BRCA2.

Οι φορείς των μεταλλάξεων των παραπάνω γονιδίων, έχουν αυξημένες πιθανότητες ανάπτυξης καρκίνου μαστού/ωοθηκών, καθώς και άλλων μορφών καρκίνου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι πολλά μέλη μιας οικογένειας που μπορεί να φέρουν αυτή την αλλαγή, έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν τον ίδιο τύπο καρκίνου.

Ωστόσο, με το  γενετικό έλεγχο και την ανίχνευση μεταλλάξεων, υπάρχει η δυνατότητα προληπτικών ενεργειών που μπορεί να οδηγήσουν σε μια καλή γενική πρόγνωση των εξεταζομένων γυναικών και να επωφεληθούν παράλληλα και άλλα μέλη των οικογενειών τους.

Δυστυχώς, όμως, το κόστος  της γενετικής εξέτασης δεν αποζημιώνεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ούτε από κάποιο άλλο δημόσιο φορέα ασφάλισης. Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενες γυναίκες επιβαρύνονται το κόστος της εξέτασης που μπορεί να φθάνει τα 2.000'€ περίπου, ανάλογα με τη διαδικασία ανάλυσης που θα ακολουθηθεί. Το γεγονός αυτό αποτρέπει πολλές γυναίκες που πληρούν τα ιατρικά κριτήρια, να υποβληθούν στη σωτήρια αυτή εξέταση για τη ζωή τους.

Για τους παραπάνω λόγους, σας παρακαλούμε να εγκρίνετε την ασφαλιστική κάλυψη της εξέτασης του γενετικού ελέγχου των γονιδίων BRCA1 και BRCA2, για τις γυναίκες που πληρούν τα ιατρικά κριτήρια υποβολής σε αυτή.

Με την πεποίθηση ότι ο κοινός μας στόχος για τη μείωση των θανάτων από καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα θα μας βρει συνοδοιπόρους σε αυτό τον αγώνα, προσδοκούμε στη θετική σας ανταπόκριση αναφορικά με την ικανοποίηση των δύο ανωτέρω αιτημάτων και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος,
Κλεοπάτρα Γαβριηλίδου